Beleid en publicaties

Op deze pagina publiceren we belangrijke (wettelijke) documenten die we als Veiligheidsregio Limburg-Noord opstellen. Als veiligheidsregio zijn we verplicht om inzicht te hebben in de specifieke risico’s binnen onze regio. Deze risico’s beschrijven we in het regionaal risicoprofiel. Ook stellen we een beleids- en crisisplan en in het kader van de Planning- en Controlcyclus een begroting en jaarverantwoording. Wil je iets weten over deze thema’s? Kijk dan regelmatig op deze pagina.

De belangrijkste publicaties van VRLN, zoals de koers en het beleid, de begroting, het risicoprofiel en het crisisplan zijn hier gepubliceerd. Het algemeen bestuur stelt deze documenten vast. Ook Noodverordeningen, verordeningen of aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door het algemeen bestuur, een bestuurscommissie of beleidsteam bij een GRIP-opschaling. Daarnaast vind je hier ook Woo-verzoeken en documenten met meer informatie over de organisatie.