Veel inwoners van onze veiligheidsregio kennen wel iemand die het heeft meegemaakt: de overstromingen van de Maas in 2021, 1995 en 1993. Duizenden Limburgers moesten toen noodgedwongen hun huis verlaten. Hoewel het risico dat de Maas overstroomt momenteel veel kleiner is dan toentertijd, bestaat die kans nog steeds. Weet jij wat je moet doen als het water stijgt?

Hoe groot is de kans op een overstroming? En waar vind ik informatie daarover?

Hoogwater komt in Noord- en Midden-Limburg vrijwel jaarlijks voor. De Maas, de Roer en diverse lokale beken treden jaarlijks buiten hun oevers. De kans dat de Maas overstroomt is tegenwoordig veel kleiner dan in 1993 en 1995. Dat komt doordat er de afgelopen jaren veel veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. De permanente waterkeringen zijn veelal voldoende om overlast te beperken. Zo kunnen noodwaterkeringen worden geplaatst en/of pompen worden geïnstalleerd om kwelwater weg te pompen.

Ondanks alle maatregelen, blijft de kans op een overstroming bestaan. Wil je weten of jouw (woon)omgeving kan overstromen? Voer dan je postcode in op www.overstroomik.nl. Daar lees je ook wat je kunt doen: evacueren of schuilen op een droge plek in huis of in de buurt.

Wat doet Veiligheidsregio Limburg-Noord bij een overstroming?

Hoewel de kans klein is, bereiden we ons wel voor op een mogelijke overstroming. Dat doen we samen met onze partners, zoals Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. Door vooraf plannen op te stellen en deze regelmatig met hen te beoefenen, zijn we zeer goed voorbereid op een overstroming.

Eén van de belangrijkste plannen is het Rampbestrijdingsplan Hoogwater. In dit plan staat uitgebreid beschreven welke waterstanden aanleiding geven tot welke acties vanuit de hulpdiensten, gemeenten en partners.  

Bij een (mogelijke) overstroming zorgt Veiligheidsregio Limburg-Noord ervoor dat je precies weet wat je kunt doen. Ook dat doen we samen met gemeenten en relevante partners.

Er is een aantal maatregelen die je vooraf kan nemen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een overstroming:

 • Maak een lijst van zaken die belangrijk zijn om in veiligheid te brengen of mee te nemen (bijvoorbeeld medicijnen);
 • Weet hoe je gas, water en elektriciteit afsluit;
 • Heb je huisdieren? Zorg er voor dat een bench en voer klaar staan om mee te nemen;
 • Zorg dat je een noodpakket in huis hebt, inclusief een radio op batterijen;
 • Kijk op overstroomik.nl voor meer tips over een goede voorbereiding.

Kijk ook om naar familie, vrienden of buren die zich minder goed kunnen redden. Heb je zelf een beperking of ben je hulpbehoevend? Vraag of familie, vrienden of buren je willen helpen als een overstroming dreigt.

Meestal zijn er bij een (dreigende) overstroming twee mogelijkheden:

 • je blijft; of
 • je gaat weg.

Hierover zal je door de veiligheidsregio (via deze website), je gemeente of de hulpverleners ter plaatse geadviseerd worden. Volg deze adviezen op en luister naar calamiteitenzender L1 Radio.

Hieronder lees je wat je in beide gevallen kan doen. 

Als je het huis moet verlaten is er een aantal belangrijke stappen die je kunt doorlopen:

 • Sluit gas, water en elektriciteit af;
 • Neem alleen hoognodige dingen mee: medicijnen, eten en drinken, contant geld, belangrijke papieren en huisdieren;
 • Laat familie, vrienden of buren weten waar je naartoe gaat;
 • Als je tijd hebt, breng dan waardevolle spullen naar een hogere etage;
 • Controleer of je buren weten dat ze moeten evacueren;
 • Help buren, familie of vrienden die je hulp nodig hebben.
 • Laat je auto staan en trek de handrem aan. Door het water rijden kan gevaar veroorzaken voor jezelf en de mensen om je heen.

Als je je huis niet kunt of wilt verlaten is er ook een aantal belangrijke stappen die je kunt doorlopen:

 • Sluit gas en elektriciteit af;
 • Ga naar een hogere etage;
 • Neem een noodvoorraad, radio (op batterijen of opwindbaar) en mobiele telefoon mee;
 • Als je tijd hebt, breng dan waardevolle spullen naar een hogere etage.