Nationale Parken De Maasduinen en De Meinweg: het zijn slechts twee voorbeelden van het prachtige natuurschoon dat onze regio te bieden heeft. Toch brengen dit soort natuurgebieden ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Als het droog en warm is, kunnen hier namelijk makkelijk natuurbranden ontstaan, zoals in april 2020 in De Meinweg en De Peel. Menselijk gedrag is meestal de oorzaak. Zo kan zelfs een auto die in hoog of droog gras geparkeerd wordt tot een natuurbrand leiden. Weet jij wat je kan doen om een natuurbrand te voorkomen? Je leest het hieronder.

Wat doet Veiligheidsregio Limburg-Noord bij een natuurbrand?

Natuurbranden zijn moeilijk te blussen. Daarom proberen we natuurbranden zoveel mogelijk te voorkomen. Brandweer Limburg-Noord zorgt voor inzicht in de risicofactoren en samen met natuurbeheerders en andere partners worden noodzakelijke maatregelen getroffen.

Als onverhoopt toch sprake blijkt te zijn van een natuurbrand, worden snel veel blusvoertuigen ingezet om de brand te bestrijden. Indien de capaciteit van de brandweer in onze regio niet voldoende is wordt er gebruikgemaakt van ondersteuning van andere regio’s of defensie.

Er zijn een aantal belangrijke maatregelen die je zelf kan nemen om natuurbrand te voorkomen. Dit zijn de voornaamste:

 • Gooi je sigarettenpeuk  in de afvalbak; een droge natuur is brandgevoelig. Een sigarettenpeuk kan dan al genoeg zijn;
 • Gooi afval en zeker reflecterend glas (zoals een glazen fles) in de daarvoor bestemde afvalbakken of neem het mee naar huis. Beide kunnen brand veroorzaken;
 • Laat je vuurkorf, fakkel, wensballon of vuurwerk thuis. Ze vormen, net als dat open (kamp)vuurtje, een groot risico;
 • Vuur maken en barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, emmer water of brandblusser bij de hand voor een beginnende brand;
 • Zet je auto alleen op de aangelegde parkeerplaatsen  aan de rand van het natuurgebied. De warme katalysator aan de onderkant van de auto wordt erg heet en kan hierdoor makkelijk brand veroorzaken;
 • Door bospaden vrij te houden kan de brandweer snel ter plaatse zijn bij een natuurbrand.
 • Als je brandstichting vermoedt, wees dan alert op verdachte situaties en bel 112 of gebruik de 112NL app.

Brandweer Limburg-Noord maakte een animatievideo met adviezen hoe je een natuurbrand komt voorkomen. Bekijk op YouTube: animatievideo 'natuurbrand voorkomen'.

 

 • Probeer een grote brand niet zelf te blussen;
 • Blijf zoveel mogelijk uit de rook;
 • Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom;
 • Loop haaks op de vuurhaard richting het gedeelte dat al verbrand is, daarmee is de kans kleiner dat de brand jou inhaalt. Zo breng je je zelf en anderen het snelst in veiligheid. Bepaal de windrichting om in te kunnen schatten waar de brand naar toe gaat;
 • Help indien mogelijk andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen;
 • Bel 112 of gebruik de 112NL app, geef zo nauwkeurig mogelijk door waar je je bevindt. Weet je zelf de exacte locatie niet? Probeer zo goed mogelijk aan te geven waar je bent. Door nieuwe techniek genaamd AML (Advanced Mobile Location) kan de meldkamer vaak al bepalen waar jij je bevindt.
  Let op: in sommige plaatsen (waaronder bos/grensgebied) is 112 niet/minder bereikbaar met een mobiele telefoon.

Brandweer Limburg-Noord maakte een animatievideo met adviezen hoe je veilig kunt vluchten bij een natuurbrand. Bekijk op YouTube: animatievideo 'veilig vluchten bij natuurbrand'.