We krijgen in Limburg-Noord steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden: enorme hitte, zware windstoten en hevige regenval. Bij dat soort extreme weersomstandigheden is het belangrijk om voor jezelf een aantal voorbereidingen te treffen. Weet jij bijvoorbeeld wat je moet doen als wateroverlast dreigt? Je leest het hieronder.

Extreem weer: weersomstandigheden die zorgen voor grote fysieke of maatschappelijke gevolgen

We spreken over extreem weer als de weersomstandigheden zodanig zijn dat ze zorgen voor grote fysieke of maatschappelijke gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanhoudende droogte of kou, hevige regenval, sneeuwval, ijzel en extreem onweer. Huizen komen blank te staan, de natuur loopt ernstige schade op en bepaalde bevolkingsgroepen lopen gevaar. 

Wat doet Veiligheidsregio Limburg-Noord bij extreem weer?

Als Veiligheidsregio Limburg-Noord hebben we helaas geen invloed op het weer. Waar we wel invloed op hebben is de hulpverlening tijdens en ná extreme weersomstandigheden. Brandweer Limburg-Noord komt in actie als er sprake is van acuut gevaar voor mens of dier. Daarbij kun je denken aan een verhoogd risico op brand, een gebouw dat dreigt in te storten, dakpannen die losgeraakt zijn of een boom die over een openbare weg dreigt te vallen.

Volg het KNMI voor waarschuwingen voor gevaarlijk weer

Het KNMI verstrekt de weersverwachtingen en geeft indien nodig per provincie of regio waarschuwingen voor gevaarlijk weer. Daarvoor gebruikt het KNMI internationale waarschuwingskleuren. Die kleuren geven de verwachte impact van het weer aan. Door jou tijdig te waarschuwen kun jij je voorbereiden op gevaarlijk weer en wordt de kans op schade en letsel beperkt. De kleurcodes zijn groen, geel, oranje en rood.

Om je voor te bereiden op extreme weersomstandigheden kun je de volgende dingen doen:

 • Zet de auto altijd op de handrem of in een versnelling, zodat deze bij plotselinge wateroverlast niet wegdrijft;
 • Zorg dat je dakgoot schoon is en de afvoerpijp niet verstopt is;
 • Haal losse voorwerpen naar binnen, zodat deze niet kunnen wegdrijven. Denk bijvoorbeeld aan afvalcontainers en bloembakken;
 • Zorg voor waterkerende maatregelen (bijvoorbeeld zandzakken of schotten);
 • Kijk voor meer tips op www.wachtnietopwater.nl

Tijdens extreme weersomstandigheden kun je de volgende dingen doen:

 • Volg de instructies van de hulpdiensten op.
 • Blijf goed letten op de waarschuwingen van het KNMI. Blijf bij code rood (een weeralarm) binnen.
 • Moet je toch de deur uit? Neem dan voldoende eten en drinken mee, een deken, warme kleding en een mobiele telefoon met oplader. Laat anderen weten waar je heen gaat en via welke route.
 • Bij code groen zijn er geen bijzonderheden.
 • Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer. Het is in dit geval belangrijk om alert te blijven.
 • Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Het is in dit geval belangrijk om voorbereid te zijn.
 • Bij code rood is een weeralarm van kracht. Hierbij kan sprake zijn van extreem weer met een grote impact op de samenleving. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Hierbij dien je direct actie te ondernemen.   

Meer informatie over de kleurcodes van het KNMI op de website: www.knmi.nl

Wie je belt bij extreme weersomstandigheden hangt af van het gevaar.

 • Bel bij acuut gevaar voor mens of dier altijd 112 of gebruik de 112NL app.
 • Bel bij geen spoed, wel brandweer 0900-0904 (situaties waar mogelijk gevaar kan optreden, maar wat op dat moment nog niet gevaarlijk of levensbedreigend is).
 • Bel bij schade aan de openbare ruimte (bv. losliggende putdeksels, een omgevallen boom in de berm of een verstopte riolering) je gemeente.
 • Handel zelf als de schade aan je woning of bedrijf geen acuut gevaar veroorzaakt. Bij wateroverlast is het bijvoorbeeld verstandig om gas en elektriciteit uit te schakelen. Voor schade die je zelf niet kunt oplossen, bel je een gespecialiseerd bedrijf. 

Wil je meer weten over wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen? En over wat kunt doen tijdens plotselinge wateroverlast? ​​​​​Kijk dan op www.wachtnietopwater.nl. Hier vind je concrete en makkelijk uit te voeren tips voor situaties waarin wateroverlast dreigt of het water je huis al binnenstroomt.

Nu al maatregelen nemen voor toekomstige wateroverlast? Kijk eens op www.waterklaar.nl voor duurzame oplossingen om wateroverlast te verminderen en subsidiemogelijkheden.

Tips bij gladheid, vorst en sneeuw

Vorst en sneeuw zijn goed voor urenlang plezier. Toch kunnen hagel, ijzel, vorst en sneeuw ook gladheid veroorzaken, wat gevaarlijk is voor het wegverkeer. Bij sneeuwval kan bovendien het zicht slecht zijn. Ook het openbaar vervoer kan veel hinder ondervinden. Verder kan kou zorgen voor moeilijkheden in en rond het huis.

 • Neem vóór de winter al voorzorgsmaatregelen. Zorg dat er in je auto een deken, zaklamp en wat eten en drinken liggen. Denk ook aan winterbanden.
 • Haal een sneeuwschep en strooizout in huis.
 • Zorg voor voldoende eten en drinken in huis.
 • Blijf zoveel mogelijk binnen en ga alleen op weg als het echt noodzakelijk is.
 • Houd kleine kinderen zoveel mogelijk binnen. Of kleed ze extra warm. Ze krijgen het sneller koud.
 • Houd de stoep voor je voordeur/huis schoon (sneeuwschep of zout strooien). Denk ook aan de stoep van buren als zij dit zelf niet kunnen of niet thuis zijn.
 • Check of en waar de gemeente heeft gestrooid als je de weg op gaat.
 • Kleed je, vooral bij extreme kou, warm aan; draag een muts of pet en handschoenen. Blijf in beweging.
 • Pas op met sieraden. Piercings en oorbellen kunnen vastvriezen aan je huid.
 • Ga je met de weg op, luister dan goed naar de verkeersinformatie.

Veilig op het ijs en in de sneeuw: Check bij het betreden van ijs of het dik genoeg is. Ga nooit alleen en neem een mobiele telefoon mee voor noodgevallen. Kinderen tot 10 jaar altijd onder begeleiding en zorg voor een veilige route van ijs naar huis.